Cena

Úvodní setkání

(30min)

300 Kč

Pondělní setkání

(délka je 1,5hod.)

400Kč/setkání

Sobotní setkání

(délka je 6hodin)

1600Kč/setkání