Práce ve skupině

     Práce ve skupině vám nabízí možnost sdílení, podpory a pochopení vaší životní situace a případných obtíží, se kterými se potýkáte.

    Skupina dává šanci zažít si často neuvědomované vzorce chování, umožňuje ocenit a zachovat, co shledáte jako užitečné a postupně odložit, co je již nepotřebné a může překážet spokojenému a naplněnému životu.