Cíl skupiny


     Naším cílem je umožnit lidem prostřednictvím terapeutické skupiny zažít si sebe a své reagování ve skupině a v bezpečí terapeutického prostoru.

      Skupinu vnímáme jako místo lidského setkávání, které poskytuje prostor pro uvědomování si vlastního fungování ve vztazích, svých silných stránek i zkoušení nových forem fungování. Další bohatství skupiny vidíme v tom, že přináší reakce ostatních členů skupiny a pod vedením terapeutů podporuje důvěru ve vlastní vztahové schopnosti a dovednosti.