Terapeuti

PhDr. Dagmar Doubková (1973)

Na skupinové terapii mě vždy nadchne její dynamika přinášející potenciál pro osobní rozvoj a sebepoznání.

Mám zkušenost s vedení skupiny v rámci psychologické ordinace Karlín.

Se skupinovou prací jsem se setkávala také v rámci sebezkušenostních výcviků, při práci pro vzdělávací společnosti a na stážích v terapeutických skupinách v centru Horní Palata a ve Fokusu Praha.

Více o mně na www.psycholog-praha.eu

Mgr. Pavel Jurníček          (1976)

Skupinová práce mě baví a svým způsobem fascinuje. Stále znovu mě překvapuje síla obyčejného lidského setkání. Terapeutickou skupinu vnímám jako prostor, ve kterém je možno zakoušet sebe, v celé škále svých možností a občas je to proces opravdu objevný, umocněný skupinovým zážitkem.

Mám zkušenost s vedením terapeutické skupiny v rámci Institutu pro výcvik v Gestalt terapii a jsem facilitátorem v Sebezkušenostním výcviku pro pomáhající profese, který je vedený rogersovským Přístupem zaměřený na člověka.

Více o mně najdete zde: www.psycholog-jurnicek.cz