Skupinová terapie

                        Aktuálně během července a srpna 2020 přijímáme 2 nové členy do fungující pondělní podvečerní skupiny, která pokračuje od září. Otevíráme také novou úterní dopolední skupinu. Nyní je možnost domluvit si individuální vstupní setkání s terapeutem.

Seberozvojová terapeutická skupina


Skupina je jedinečný prostor, ve kterém je možné společně objevovat, kdo jsme a jak fungujeme ve vztazích s druhými lidmi. Porozumět svým emocím, potřebám a vzorcům svého chování. Zahlédnout jak se náš svět liší od světů druhých a zažít, v čem se můžeme potkat. Učit se mluvit o věcech, které prožíváme. Vzájemně si naslouchat a podpořit se na společné cestě k vlastnímu růstu.

Pro koho je skupina vhodná?


Skupina je určená pro všechny, kteří se na vztahové rovině setkávají s různými obtížemi, které jim komplikují fungování v osobních vztazích nebo v různých kolektivech. 

obtíže ve vztazích (partnerských, přátelských, rodinných či pracovních)

opakované zkušenosti s nepochopením či nedorozuměním 

potíže s důvěrou v ostatní 
potíže s vyjádřením a prosazením se

pocity trémy a studu
nízká sebedůvěra
pocity vlastní izolace a osamělosti
vnitřní prázdnota či chaos
konflikty ve vztazích
komunikační obtíže aj.

Základní informace:


V současnosti je kapacita skupiny zcela naplněná. Pokud máte zájem o skupinovou terapii, napište nám a v případě, že se uvolní místo, budeme vás informovat jako první.

Kdy:
Každé pondělí od 17.15 - 19.00h
Jednou za 3 měsíce v sobotu celý den (6h)
Začínáme: pondělí 9. září 2019

Kde:
Terapeutické centrum Mařákova 
Mařákova 4 - Praha 6  (přímo u metra Hradčanská)

Cena:
Sobotní setkání - 6h - 1600Kč
Pondělní setkání - 1,5h - 400Kč 

Velikost skupiny:
6-10 lidí + 2 terapeuti

Skupina běží v průběhu školního roku uzavřenou formou (v průběhu nepřicházejí noví členové). Po letních prázdninách opět pokračujeme s doplněním o nové členy. 

Skupinoví terapeuti

Máme komplexní psychoterapeutické vzdělání v humanisticky orientovaném Gestalt přístupu.

PhDr. Dagmar Doubková (1973)

Na skupinové terapii mě vždy nadchne její dynamika přinášející potenciál pro osobní rozvoj a sebepoznání.

Mám zkušenost s vedením skupiny v rámci psychologické ordinace Karlín. Se skupinovou prací jsem se setkávala také v rámci sebezkušenostních výcviků, při práci pro vzdělávací společnosti a na stážích v terapeutických skupinách v centru Horní Palata a ve Fokusu Praha.

Více o mně: www.psycholog-praha.eu

Mgr. Pavel Jurníček (1976)

Skupinová práce mě baví a svým způsobem fascinuje. Stále znovu mě překvapuje síla obyčejného lidského setkání. Terapeutickou skupinu vnímám jako prostor, ve kterém je možno zakoušet sebe, v celé škále svých možností a občas je to proces opravdu objevný, umocněný skupinovým zážitkem.

Mám zkušenost s vedením terapeutické skupiny v rámci Institutu pro výcvik v Gestalt terapii a jsem facilitátorem v Sebezkušenostním výcviku pro pomáhající profese, který je vedený rogersovským Přístupem zaměřený na člověka.

Více o mně: www.psycholog-jurnicek.cz

Přihlašovací formulář


V současnosti je kapacita skupiny zcela naplněná. Pokud máte zájem o skupinovou terapii, napište nám a v případě, že se uvolní místo, budeme vás informovat jako první.

Terapeutické centrum Mařákova

Mařákova 4, Praha 6 (100m od metra Hradčanská)

Dagmar Doubková

dagmar.doubkova@seznam.cz
+420 724 856 057
www.psycholog-praha.eu

Pavel Jurníček

jurnicek@gmail.com
+420 777 606 124
www.psycholog-jurnicek.cz